16 Ocak 2013 Çarşamba

Asr Suresi


Bismillahirrahmenirrahim

Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Anlamı:

Asra yemin olsun ki, muhakkak insan (ömrünü yalnız geçici dünyâ isteklerine kavuşmak için harcadığından) büyük bir (zarar ve) ziyândadır. Ancak îmân edenlerle, sâlih (iyi işler) amel yapanlar, birbirlerine hakkı, (inanılması ve yapılması lâzım olan şeyleri ve ibâdetleri yapmak, günâhlardan sakınmak husûsunda) sabrı tavsiye edenler böyle değil (onlar zararda ve ziyânda değildirler).

Asr suresi aslında öyle mübarek bir suredir ki İmâm-ı Şâfiî; "Kur'ân-ı kerîmde başka hiç bir sûre nâzil olmasaydı, inmeseydi şu pek kısa olan Asr sûresi bile, insanların dünyâ ve âhiret seâdetlerini te'mine yeterdi. Bu sûre, Kur'ân-ı kerîmin bütün ilimlerini içine alır." buyurmuşlardır. 

Asr suresinde Allah (cc) asra yani zamana yemin ediyor.  Kuran-ı kerim de Allah (cc)'ın yemin ettiği pek çok ayet bulunmaktadır.  Cenâb-ı Allah bizzat Kendi Yüce İsmi üzerine yemin ettiği gibi (Hicr, 15/92); peygamberlerine (Yâsîn, 36/1),peygamberlerin yaşadığı veya vahyin geldiği beldelere (Tûr, 52/1-3; Beled, 90/1), meleklere (Sâffât, 37/1; Nâziât, 79/1-2), Kur’ân’a (Vâkıa, 56/77;Tûr, 52/2), kıyâmet gününe (Kıyâmet, 75/1), kâinâtta var olan önemli varlıklar üzerine, meselâ kaleme (Kalem, 68/1), gökyüzüne(Burûc, 85/1; Târık, 86/1), güneşe (Şems, 91/1), aya (Şems, 91/2), geceye(Leyl, 92/1), sabaha (Fecr, 89/1), kuşluk vaktine (Duhâ, 93/1), zamana (Asr, 103/1), yıldıza (Necm, 53/1), havaya (Zâriyât, 51/1) ve bitkilere (Tîn, 95/1) yemin etmiştir.

Çok merak ettiğim bir husustu Allahü teâlâ'nın yemin ettiği ayetler.. neden yemin ettiği.. Benim gibi merak eden için internetteki bu kaynak çok güzel açıklamış. 

Düşünün öyle bir sure ki hiç kuran-ı kerim inmeseydi insan oğlu sadece bu sure ile amel etseydi yeterdi deniliyor.. Kıymetini bilip, manasına ererek okuyabilmek ne güzel..hele ki bunu anlayarak yaşayabilmek? paha biçilmeyen şeylerden olsa gerek..

2 yorum:

Değerli Yorumunuz için Teşekkür Ederim..